Arbeidsgerelateerde klachten

Arbeidsgerelateerde klachten Arbeidsgerelateerde klachten zijn klachten die veelal worden veroorzaakt door uw beroep of door een houding die u in het dagelijks leven veelvuldig aanneemt. RSI is een voorbeeld van een beroepsgerelateerde klacht welke vaak voorkomt....

Postoperatieve revalidatie

Postoperatieve revalidatie Na een operatie kan het zijn dat u behandeld moet worden door de fysiotherapeut. Tijdens de postoperatieve revalidatie wordt er gewerkt naar het einddoel, welke afhankelijk is van de soort operatie/indicatie. Zo kan het zijn dat u weer...

Dry needling

Dry needling Wat is dry needling? Dry needling is een interventie die toegepast kan worden bij klachten als gevolg van “trigger points” in spieren. Trigger points (of spierknopen) zijn zeer lokale verkrampingen in de spieren die mogelijk invloed hebben op de functie...

Manuele therapie

Manuele therapie Een manueel therapeut is een fysiotherapeut die naast de algemene fysiotherapie opleiding de vierjarige specialisatie manuele therapie heeft gevolgd. Voor verschillende klachten beschikt een manueel therapeut over een aantal specifieke...

Fysiotherapie

Fysiotherapie Een fysiotherapeut is de specialist op het gebied van houding en beweging. Fysiotherapeuten behandelen patiënten die in het dagelijkse leven belemmerd worden door klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat. Dit kan gaan om pijn, zwelling of...