Onze tarieven

Fysiotherapie

Intake en onderzoek zonder verwijzing

€ 50
Intake en onderzoek na verwijzing

€ 50
Zitting

€ 39

Manuele therapie

Intake en onderzoek zonder verwijzing

€ 50
Intake en onderzoek na verwijzing

€ 50
Zitting

€ 49

Aanvullende verzekeringen

Wanneer u beschikt over een aanvullende verzekering, zitten hier over het algemeen een aantal fysiotherapie behandelingen inbegrepen. De hoeveelheid fysiotherapie behandelingen is afhankelijk van de uitgebreidheid van uw aanvullende pakket. Hoeveel behandelingen fysiotherapie u vergoed krijgt, kunt u makkelijk terugvinden in de polis van uw zorgverzekeraar, of u kunt uw zorgverzekeraar hiernaar vragen.

Geen aanvullende verzekeringen

Mocht u meer fysiotherapie behandelingen nodig of willen hebben dan uw verzekering vergoed, of mocht u enkel beschikken over een basisverzekering, dan zijn deze behandelingen voor eigen rekening. Onze nota ontvangt u van Fa-med. Omdat wij in onze praktijk liever met u dan met onze financiële administratie bezig zijn, hebben wij al onze vorderingen op patiënten overgedragen aan Fa-med B.V. Dit bedrijf is gespecialiseerd in het factureren en innen van declaraties.

Chronische code

Het kan zijn dat u na een operatie of in geval van een chronische ziekte (dit geldt niet voor alle operaties en ziekten) een chronische code krijgt. Dit houdt in dat de eerste 20 behandelingen fysiotherapie uit de aanvullende verzekering worden vergoed en daarna, afhankelijk van de klacht, door de zorgverzekeraar worden vergoed. Als u géén aanvullende verzekering heeft, óf als u minder dan 20 behandelingen in uw aanvullende verzekering beschikbaar heeft, zijn de eerste 20 behandelingen, of de niet-vergoedde behandelingen voor eigen rekening. U kunt bij uw zorgverzekeraar nagaan of u met uw indicatie (verkregen door uw specialist) recht heeft op een chronische code.

Contract  CZ (OHRA Nationale Nederlanden)

Het consortium CZ/ OHRA/ Nationale Nederlanden heeft ons een contract voorstel gedaan voor de komende drie jaar. Wij hebben sinds het bestaan van de praktijk altijd een prima samenwerking met OHRA gehad. Echter wordt het dit jaar ons voor het eerst moeilijk gemaakt om akkoord te gaan met het voorgestelde tarief. Met de voorgestelde vergoeding wordt het voor ons vrijwel onmogelijk om een kwalitatief goede behandeling te geven. Daarom hebben wij besloten geen contract met het consortium aan te gaan.

Wat betekent dit voor u verzekerde?

Mocht u het komende jaar bij CZ of Nationale Nederlanden willen blijven dan is dat geen probleem. U krijgt dan van ons de rekening thuis gestuurd die u bij uw verzekeraar kunt indienen. uw verzekeraar zal dan een deel van de kosten vergoeden.

Alleen de polissen van OHRA zijn restitutie polissen. Dat wil zeggen dat u zelf mag kiezen wie uw behandelaar is. U krijgt dan van ons de rekening thuisgestuurd die u bij OHRA kunt indienen. OHRA zal u het volledige bedrag vergoeden mits u verzekerd bent voor fysiotherapie.